Posts Tagged ‘ load balancing

Балансування навантаження з допомогою Nginx

Переклад статті Use Nginx for Proxy Services and Software Load Balancing

Серед додаткових особливостей nginx є можливість використання його як проксі (front end proxy) для передачі запитів на інші веб-сервери, Nginx також може виступати в якості Front end інтерфейсу для кластеру з серверів і навіть для балансування навантаження (load balancer).

Розглянемо наступні витримки конфігурації, які описують кластер appcluster:

Уривок файлу : nginx.conf

http {
 # [...]
 
 upstream appcluster {
   server lollipop.ducklington.net:8801;
   server lollipop.ducklington.net:8802;
   server lollipop.ducklington.net:8803;
   server lollipop.ducklington.net:8804;
   server simons.ducklington.net:8801;
   server simons.ducklington.net:8802;
   server simons.ducklington.net:8803;
   server simons.ducklington.net:8804;
   }
 
 # [...]
 
 server {
  listen 21.43.56.87:80;
  server_name ducklington.org www.ducklington.org;
 
  location / {
    proxy_pass http://appcluster;
    }
  }
 
  # [...]
 }

У цьому прикладі ми описали просте балансування по принципу round-robin за допомогою директиви upstream.

Всередині цього блоку ми описали вісім серверів, кожен з яких працює на різних хостах і портах.
Конфігурація блоку upstream повинна бути разташована на початку блоку http конфігураційного файлу nginx.conf.

Сервери, що працюють на портах з 8801 по 8804 на хостах lollipop.ducklington.net і simons.ducklington.net отримають одинакову кількість запитів направлених в блок appcluster.

В блоці server Nginx налаштований для прослуховування запитів на певну IP-адресу і порт (наприклад, 21.43.56.87 і 80), і відповідати на запити до доменів ducklington.org і www.ducklington.org.

Усі запити про виділення ресурсів у цьому домені (наприклад, /) будуть передані у http://appcluster, який описаний в директиві upstream.
Read more