Posts Tagged ‘ nginx

Chef : invalid number of arguments in “server_name” directive in

Edit /etc/chef-server/chef-server.rb and add these lines (create the file if it doesn’t exist):

server_name = "THE PUBLIC IP OF YOUR INSTANCE"
api_fqdn server_name
nginx['url'] = "https://#{server_name}"
nginx['server_name'] = server_name
lb['fqdn'] = server_name
bookshelf['vip'] = server_name

After:

chef-server-ctl reconfigure

Балансування навантаження з допомогою Nginx

Переклад статті Use Nginx for Proxy Services and Software Load Balancing

Серед додаткових особливостей nginx є можливість використання його як проксі (front end proxy) для передачі запитів на інші веб-сервери, Nginx також може виступати в якості Front end інтерфейсу для кластеру з серверів і навіть для балансування навантаження (load balancer).

Розглянемо наступні витримки конфігурації, які описують кластер appcluster:

Уривок файлу : nginx.conf

http {
 # [...]
 
 upstream appcluster {
   server lollipop.ducklington.net:8801;
   server lollipop.ducklington.net:8802;
   server lollipop.ducklington.net:8803;
   server lollipop.ducklington.net:8804;
   server simons.ducklington.net:8801;
   server simons.ducklington.net:8802;
   server simons.ducklington.net:8803;
   server simons.ducklington.net:8804;
   }
 
 # [...]
 
 server {
  listen 21.43.56.87:80;
  server_name ducklington.org www.ducklington.org;
 
  location / {
    proxy_pass http://appcluster;
    }
  }
 
  # [...]
 }

У цьому прикладі ми описали просте балансування по принципу round-robin за допомогою директиви upstream.

Всередині цього блоку ми описали вісім серверів, кожен з яких працює на різних хостах і портах.
Конфігурація блоку upstream повинна бути разташована на початку блоку http конфігураційного файлу nginx.conf.

Сервери, що працюють на портах з 8801 по 8804 на хостах lollipop.ducklington.net і simons.ducklington.net отримають одинакову кількість запитів направлених в блок appcluster.

В блоці server Nginx налаштований для прослуховування запитів на певну IP-адресу і порт (наприклад, 21.43.56.87 і 80), і відповідати на запити до доменів ducklington.org і www.ducklington.org.

Усі запити про виділення ресурсів у цьому домені (наприклад, /) будуть передані у http://appcluster, який описаний в директиві upstream.
Read more

Правила Rewrite для поддержки ЧПУ на серверах под управлением Nginx для DLE

После перехода на с Apache на связку Nginx+spawn-cgi у меня некоректно запустились сайті на DLE.
Причем проблемы была именно в ссылках ЧПУ. Обычные ссылки newsid=xxx прекласно работали.
Решение проблемы
В конфиге Nginx вместо :

#              if (!-e $request_filename) {
#              rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;

Вставляем такой код:

rewrite ^/page/(.*)$ /index.php?cstart=$1 last;
 
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/page,([0-9]+),([0-9]+),(.*).html(/?)+$ /index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&cstart=$5&news_name=$6 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/page,([0-9]+),(.*).html(/?)+$ /index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&news_name=$5 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/print:page,([0-9]+),(.*).html(/?)+$ /engine/print.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_page=$4&news_name=$5 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/(.*).html(/?)+$ /index.php?subaction=showfull&year=$1&month=$2&day=$3&news_name=$4 last;
 
rewrite ^/([^.]+)/page,([0-9]+),([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$4&news_page=$2&cstart=$3 last;
rewrite ^/([^.]+)/page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$3&news_page=$2 last;
rewrite ^/([^.]+)/print:page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /engine/print.php?news_page=$2&newsid=$3 last;
rewrite ^/([^.]+)/([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$2 last;
 
rewrite ^/page,([0-9]+),([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$3&news_page=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$2&news_page=$1 last;
rewrite ^/print:page,([0-9]+),([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /engine/print.php?news_page=$1&newsid=$2 last;
rewrite ^/([0-9]+)-(.*).html(/?)+$ /index.php?newsid=$1 last;
 
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1&month=$2&day=$3 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1&month=$2&day=$3&cstart=$4 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1&month=$2 last;
rewrite ^/([0-9]+)/([0-9]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1&month=$2&cstart=$3 last;
rewrite ^/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1 last;
rewrite ^/([0-9]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?year=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/tags/([^/]*)(/?)+$ /index.php?do=tags&tag=$1 last;
rewrite ^/tags/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?do=tags&tag=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/user/([^/]*)/rss.xml$ /engine/rss.php?subaction=allnews&user=$1 last;
rewrite ^/user/([^/]*)(/?)+$ /index.php?subaction=userinfo&user=$1 last;
rewrite ^/user/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?subaction=userinfo&user=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/user/([^/]*)/news(/?)+$ /index.php?subaction=allnews&user=$1 last;
rewrite ^/user/([^/]*)/news/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?subaction=allnews&user=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/user/([^/]*)/news/rss.xml(/?)+$ /engine/rss.php?subaction=allnews&user=$1 last;
rewrite ^/lastnews/(/?)+$ /index.php?do=lastnews last;
rewrite ^/lastnews/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?do=lastnews&cstart=$1 last;
rewrite ^/catalog/([^/]*)(/?)+$ /index.php?catalog=$1 last;
rewrite ^/catalog/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?catalog=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/newposts(/?)+$ /index.php?subaction=newposts last;
rewrite ^/newposts/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?subaction=newposts&cstart=$1 last;
rewrite ^/static/(.*).html(/?)+$ /index.php?do=static&page=$1 last;
rewrite ^/favorites(/?)+$ /index.php?do=favorites last;
rewrite ^/favorites/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?do=favorites&cstart=$1 last;
 
rewrite ^/rules.html$ /index.php?do=rules last;
rewrite ^/statistics.html$ /index.php?do=stats last;
rewrite ^/addnews.html$ /index.php?do=addnews last;
rewrite ^/rss.xml$ /engine/rss.php last;
rewrite ^/sitemap.xml$ /uploads/sitemap.xml last;
 
rewrite ^/category/([^.]+)/(.*).html(/?)+$ /index.php?subaction=showfull&news_name=$2 last;
rewrite ^/category/([^.]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?do=cat&category=$1&cstart=$2 last;
rewrite ^/category/([^.]+)(/?)+$ /index.php?do=cat&category=$1 last;
 
if (!-d $request_filename) {
    rewrite ^/([^.]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /index.php?do=cat&category=$1&cstart=$2 last;
    rewrite ^/([^.]+)/?$ /index.php?do=cat&category=$1 last;
}
 
if (!-f $request_filename) {
    rewrite ^/([^<]+)/rss.xml$ /engine/rss.php?do=cat&category=$1 last;
    rewrite ^/page,([0-9]+),([^/]+).html$ /index.php?do=static&page=$2&news_page=$1 last;
    rewrite ^/print:([^/]+).html$ /engine/print.php?do=static&page=$1 last;
}
 
if (!-f $request_filename) {
    rewrite ^/([^/]+).html$ /index.php?do=static&page=$1 last;
}

rewrite правила Gallery2 на Nginx

location /v/
{
  if ($request_uri !~ /main.php)
  {
    rewrite ^/v/(.*)$ /main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_path=$1 
last;
  }
}
 
location /d/
{
 
  if ($request_uri !~ /main.php)
  {
 
rewrite /d/(\d+)-(\d+)/([^/?]+)/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=$1&g2_serialNumber=$2&g2_fileName=$3
last;
  }
 
}

nginx, php-cgi или избавляемся от apache

Теста ради решил несколько доменов поднять только на nginx и посмотреть как поменяется картинка на графиках загрузки сервера.
Как запустить nginx поверх apache было описано тут
Теперь начинаем прикручивать php к nginx через fastcgi.
для этого нам понадобится пакет spawn-fcgi

Read more

nginx и Apache2

Решил немного разгрузить веб-сервер, для чего в виде Frontend’a прикрутил Nginx.
Субьективно: скорость отображения страниц выросла.
Итак, приступим…
Допустим у вас уже есть веб-сервер с Apache и виртуальными хостами
Начинаем ставить софт

emerge www-apache/mod_rpaf
USE="status realip addition" emerge -av nginx

Read more