Browsed by
Tag: systemd

Mysql: errno: 24 – Too many open files) (1018)

Mysql: errno: 24 – Too many open files) (1018)

При создании бекапа выскочина ошибка mysqldump: Couldn’t execute ‘SHOW TRIGGERS LIKE ‘logs”: Can’t read dir of ‘./mydatabase/’ (errno: 24 – Too many open files) (1018)mysqldump: Couldn’t execute ‘SHOW TRIGGERS LIKE ‘logs”: Can’t read dir of ‘./mydatabase/’ (errno: 24 – Too many open files) (1018) Хотя в limits.conf указано значение 30000 и в my.cnf open-files-limit = 20000open-files-limit = 20000 И процесс запущен с правильными параметрами /usr/sbin/mysqld –basedir=/usr –datadir=/var/lib/mysql –plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin –log-error=/var/lib/mysql/error.log –open-files-limit=20000 –pid-file=/var/run/mysql.run –port=3306/usr/sbin/mysqld –basedir=/usr –datadir=/var/lib/mysql –plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin –log-error=/var/lib/mysql/error.log –open-files-limit=20000 –pid-file=/var/run/mysql.run –port=3306